Ringbestellingen 2023

Alvorens ringen te bestellen dient men wel zijn lidgeld voor het jaar 2023 te vereffenen.

Dit lidgeld kan door overschrijving op het rekening nummer van de Sijseelse Geelgors: BE84 4768 1016 0159
ofwel bij één van onze bestuursleden.

Lid A.O.B. kost 25 €. met tijdschrift “De Vogelwereld”Lid K.B.O.F. kost 25 €. met tijdschrift “De Witte Spreeuwen”
Jeugdleden K.B.O.F. (-18jr) betalen 17 €. met tijdschrift “De Witte Spreeuwen”
Steeds vermelden bij vernieuwing lidgeld: A.O.B en/of K.B.O.F.

Door de federatie worden geen ringen meer gegeven aan wie zijn lidgeld voor 2023
nog niet heeft betaald!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dus wees waakzaam en bestel tijdig uw ringen, bestelformulieren kunnen hier ook worden gedownload:
De diameters en prijzen zijn onder voorbehoud, raadpleeg de maandbladen.
De ringen dienen op voorhand betaald te worden op rekening: BE93 1030 3169 9567