De kievit is vogel van het jaar 2022.
In de jaarlijkse verkiezing van Vogelbescherming Vlaanderen haalde de gekuifde akker- en weidevogel het
met een ruime voorsprong op de veldleeuwerik en de patrijs.