Ornithologische Vereniging

” DE SIJSEELSE GEELGORS “

Geachte lezer,

Het hoeft zeker geen betoog dat we in ons huidig, jachtig leven nood hebben aan ontspanning. De ene zoekt zijn heil in sportbeoefening, de andere ziet meer in één of andere hobby.
Als natuurliefhebbers, maar met een meer uitgesproken voorliefde voor vogels hebben wij ons verenigd onder de naam: ” De Sijseelse Geelgors “. Hoe de werking van deze vereniging in elkaar zit willen we even aan u uitleggen.
Onze vereniging telt momenteel zo’n 140 leden. Tien bestuursleden trachten alles in goede banen te leiden.

De eigen kweek en ringdienst.
Vogels kunnen om diverse redenen gehouden worden: om hun kleur, hun zang of gewoon voor de gezelligheid. Echte voldoening krijgt men echter met het kweken van deze gevleugelde vrienden. Uit zo’n groot assortiment aan vogelsoorten is het geen utopie om tot kweekresultaten te komen. Onze vereniging stelt u dan ook in de mogelijkheid om voetringen te bestellen met uw persoonlijk stamnummer, jaartal en volgnummer van onze vereniging er op. Een vogelleven lang het bewijs van de kweker.

Tentoonstellingen en shows.
Als trotse bezitter van enkele vogels kan u meedingen naar titels op regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal vlak, met als hoogtepunt het wereldkampioenschap.
Ook onze vereniging vormt een schakel in deze competitie met onze jaarlijkse tentoonstelling tijdens de Sint Maartenskermis te Sijsele. Met trots vertellen wij erbij dat deze show op heel wat bijval mag rekenen in de streek.

Vogelbeurzen.
Vier maal per jaar richten wij een vogelbeurs in, dit telkens op de eerste zondag van februari, oktober, november en ook op de derde zondag van december. Op deze beurzen kan iedereen vrij vogels te koop aanbieden, aanschaffen of ruilen.
Kwekers uit alle hoeken van het land komen naar Sijsele om hun eigen gekweekte vogels aan de man te brengen, exotische, kanaries, parkieten, Europese allerhande vogelsoorten zijn er te vinden.    

Tijdschrift ” De Witte Spreeuwen ” en ” De Vogelwereld “
Onze vereniging is aangesloten bij de twee grootste ornithologische families van het land, ten eerste de K.B.O.F. – dit is de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie. En ten tweede de A.O.B. de Algemene Ornithologische Bond van België.
Deze twee federaties hebben elk een eigen rijk geïllustreerd maandblad met diverse wetenschappelijke artikelen, federatienieuws, regionaal nieuws, vraag en aanbod enz.

Nestkastwerking.
Menig nestkastjes werden uitgehangen in het privédomein Serepta. Het ringen van de jonge vogels behoort niet tot onze bevoegdheid, doch een inventaris van de behuizing en kweek in deze kastjes wordt bijgehouden en kenbaar gemaakt aan onze leden via ons plaatselijk tijdschriftje “’t Geelgorsje”.
Op de bondsdag van 9 maart 2003, kreeg onze vereniging de gouden nestkast uitgereikt voor de reeds jarenlange inzet in verband met ornithologie.

‘ t Geelgorsje.
Zoals de naam reeds doet vermoeden is dit een tijdschriftje door onze vereniging 4 maal per jaar uitgebracht met allerhande nieuwtjes over onze vereniging. Vergaderingen, uitstapjes, vraag en aanbod, artikelen over onze hobby, tentoonstellingsnieuws kortom alles wat onze vereniging aangaat en die onze leden dienen te weten wordt hierin vermeld.
 
Algemene vergaderingen.
Alle leden worden uitgenodigd naar de algemene vergaderingen. Aan de hand van spreekbeurten, diareportages of films wordt hen de kans gegeven om hun algemene kennis over hun hobby te verruimen.

Bestuursvergaderingen.
Maandelijks buigen de bestuursleden zich over allerhande werkingsperikelen van de vereniging om zodoende alles in goede banen te leiden.

Zoals ge kunt lezen loont het zeker de moeite om lid te zijn van ” De Sijseelse Geelgors”. Wenst u nog meer inlichtingen of wenst u lid te worden dan kunt u steeds terecht bij één van onze bestuursleden.

Wij hopen u te mogen begroeten in onze Geelgorsfamilie.

Het bestuur van
” De Sijseelse Geelgors”

Voorzitter:
Dany Corthals
Gentsesteenweg 51
Damme –Sijsele
050/35.73.86