Op bezoek bij … Dany Corthals!
Voorzitter Sijseelse Geelgors

voorzitter

Voor onze reeks “op bezoek bij ” waren wij te gast bij onze Voorzitter Dany.
We zijn alvast blij dat je ons wil ontvangen voor een babbel “Mister President.”

-Stel jezelf eens kort voor Dany, voor degenen die je niet zouden kennen!

Geboren te Brugge op 2 juni 1957, 6 maanden voor de geboorte van de Sijseelse Geelgors 😊 . Na 18 jaar rond gezworven te hebben in Limburg, op 18 jarige leeftijd Sijselenaar geworden.

– Hoe is de passie voor vogels bij jou ontstaan? 

De passie voor vogels zit blijkbaar in het DNA van mijn familie. Mijn vader, Jérome en z’n broer Lucien die in Australië woont, waren fervente parkietenkwekers maar de echte “Die Hard” in vogels (vangen), houden en kweken was zeker en vast zijn broer Marcel tevens één van de stichters van onze vereniging. Intussen is mijn zoon Ruben al fanatieker bezig met de vogels dan ik dus de traditie wordt verder gezet.

– Wat spreekt je aan tot het beoefenen van deze hobby?

Al van kleins af heb ik een sterke interesse in al wat de natuur aangaat. Schelpen, fossielen en mineralen verzamelen, herbaria maken ect. IK groeide op met en tussen de vogels van mijn vader. Als hij naar de volières ging, was ik nooit ver uit de buurt. Dankzij mijn vader ben ik eigenlijk al sedert 1957 lid van de KBOF. Ik heb trouwens nog alle maandboekjes vanaf 1957. Door toedoen van mijn nonkel, Marcel Corthals werd ik op 7 september 1984 opgenomen in het bestuur van de Sijseelse Geelgors. Een fantastisch team in hechte vriendschap die veel over hadden voor hun hobby en vereniging.

-We kennen jou als Voorzitter van De Sijseelse Geelgors, sedert wanneer …. wat bracht je tot Voorzitter … wat spreekt je aan in  de Geelgors… kan je ook eens jou taak omschrijven

De toenmalige voorzitter, Roger Lamote, u wel bekend 😊, achtte in 1989 de tijd gekomen om de voorzittersfakkel door te geven aan de jongere generatie. Na stemming binnen het bestuur werd ik op 10 juli 1989 verkozen tot voorzitter. Een functie, jaarlijks herverkiesbaar, die ik tot op heden nog steeds bekleed. Mijn taak bestaat hoofzakelijk uit het voorzitten van de bestuursvergaderingen, verslaggeving en meewerken binnen het bestuur.

thrush-4900467_640
Lijster
bird-5871357_640
Kwartel
golden-pheasant-334658_640
Goudfazant
ammonites-1312298_640
Ammonites

-Ben je zelf ook kweker van vogels, welke soorten en zijn er nog hobby’s?

Mijn probleem is dat ik alle vogels graag zie en zo willen houden. Een utopie natuurlijk. Momenteel gaat mijn voorkeur uit alle Europese vogels maar met een voorliefde voor de grotere Europese vogels zoals lijsters, merels, spreeuwen ect. Verder ook nog kwartels, fazanten en ganzen. Gelukkig heb ik nog mijn zoon Ruben die zich meer inzet voor de parkietenkweek. Hierbij ben ik redelijk nauw betrokken en waardoor ik toch feeling heb over een grotere verscheidenheid aan vogels.

– Clubs en liefhebbers haken af of vallen weg.  Is er nog toekomst voor de vogelliefhebberij en wat zou je  jonge en nieuwe liefhebbers van deze toch wel mooie hobby willen of kunnen meegeven?

Onze hobby is een grootvadershobby. Het overgrote deel van de huidige liefhebbers speelden als kind nog veel buiten, in bossen op weiden, rond beekjes. Ze hadden een grote affectie met de natuur. Tegenwoordig heeft de jeugd meer interesse in PC en TV en zegt het verenigingsleven (als het geen sport is) hen niet veel. In clubs zoals de Geelgors verenigen we niet alleen de vogelliefhebber maar trachten we ook de jeugd terug warm te maken voor het beoefenen van deze hobby. We betrekken de scholen bij onze werking, organiseren wandelingen en staan beginnende liefhebbers met woord en daad bij. De commercie vindt ook in onze hobby een rijke voedingsbodem waardoor bij wijlen onze hobby redelijk duur wordt. Via een vereniging kunnen we dit wat temperen. Het houden en kweken van vogels stimuleert het verantwoordelijkheid gevoel. Je moet de vogels eten en drinken geven, verzorgen, opvolgen en zodoende wordt de waardering en liefde voor de natuur aangewakkerd

– Waarom zou je iemand overtuigen om lid te worden van onze vereniging.

De Sijseelse Geelgors is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste verenigingen in onze contreien. We trachten de vogelliefhebber zoveel mogelijk te ondersteunen in het beleven van zijn hobby door het organiseren van vogelshows, vogelbeurzen, voordrachten e.d. Tevens trachten we via onze randtentoonstellingen, andere verenigingen en hobby’s bekend te maken bij het grote publiek. Ons bestuur is een creatief en ondernemend team dat openstaat voor de suggesties van zijn leden voor een optimale belevening van onze hobby. We hebben jonge krachten nodig om dit verenigingsleven in stand te kunnen houden.

Dank u Dany voor deze  aangename babbel.
Veel succes met de vereniging!
We wensen jou en je familie het beste en een goede gezondheid
met nog veel genot met deze mooie hobby en van De Sijseelse Geelgors!

Namens De Sijseelse geelgors

Jean-Pierre Lamote

Terug